Συγγραφείς

Αντώνης Χριστοφίδης και Νίκος Μαμάσης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Αρχική δημοσίευση 17 Νοεμβρίου 2009
Ελληνική μετάφραση 1 Δεκεμβρίου 2009

Πνευματική ιδιοκτησία

© 2009 Οι συγγραφείς

Σας χορηγούμε την άδεια να αντιγράφετε, να αναδιανέμετε και να τροποποιείτε αυτή την εργασία υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution Noncommercial ShareAlike έκδοση 3.0 [1], με την επιφύλαξη δικαιωμάτων εμπεριεχόμενων εργασιών τρίτων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Όπου παρατίθενται λόγια τρίτων, αυτά είναι ιδιοκτησία των συγγραφέων ή των εκδοτών τους, με εξαίρεση τα αποσπάσματα από το Γκιλγκαμές και την Παλαιά Διαθήκη, τα λόγια του προέδρου της Βασιλικής Εταιρείας προς το Ναυαρχείο, και το απόσπασμα του Εμμανουήλ Ροΐδη, των οποίων η προστασία έχει παρέλθει. Η φωτογραφία του Κολμογκόροφ είναι από το Wikimedia Commons [2], όπου αναφέρεται πως ήταν χωρίς προστασία αλλά πως τώρα το νομικό της καθεστώς είναι αβέβαιο. Η φωτογραφία του Hurst είναι από το βιβλίο Statisticians of the Centuries, επιμέλεια C. C. Heyde και E. Seneta, Springer-Verlag, 2001 (p. 335); σύμφωνα με τον κ. Seneta (προσωπική επικοινωνία στις 5 και 6 Αυγούστου 2009), η πηγή της είναι αβέβαιη (ο C. Heyde, που την είχε χειριστεί, έχει πεθάνει). Το διάγραμμα από τη σελίδα 600 του IPCC AR4, The Physical Science Basis, είναι © 2007 Intergovernmental Panel on Climate Change. (Τα υπόλοιπα διαγράμματα έχουν γίνει από τους συγγραφείς και χορηγούνται υπό τους ίδιους όρους όπως η υπόλοιπη εργασία.)

Επικοινωνία

Αντώνης Χριστοφίδης
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
15980 Ζωγράφου

Email: hk-climate παπάκι itia.ntua.gr