Καλωσορίσατε στο HK climate

Σ' αυτό το κείμενο υποστηρίζουμε ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως ένδειξη ότι συμβαίνει ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή. Εξηγούμε ότι πρόκειται για παραπληροφόρηση, και σας καλούμε να ελέγξετε την αιτιολόγησή μας.

Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή; Οι απαντήσεις που ως τώρα έχουμε δει σ' αυτό το ερώτημα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Οι πολικοί πάγοι λιώνουν.
  • Τα ακραία φαινόμενα γίνονται συχνότερα.
  • Η μέση θερμοκρασία της γης αυξάνεται.
  • Θυμόμαστε τον καιρό της παιδικής μας ηλικίας αλλιώς.
  • Τα υπολογιστικά μοντέλα προβλέπουν περαιτέρω αύξηση στο μέλλον.
  • Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι υπάρχει ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή.
  • Όσο το ζήτημα είναι αμφιλεγόμενο, θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα.

Στις επόμενες σελίδες εξετάζουμε αυτά τα επιχειρήματα ένα-ένα. Δείχνουμε πως μερικά είναι εντελώς λάθος· και πως μερικά άλλα μπορεί να είναι σωστά αλλά δεν αποτελούν ένδειξη πως υπάρχει ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή.

Ξεκινήστε την ανάγνωση με το λιώσιμο των πάγων.